Zero accidents: objectiu de la nova normativa "Instrucción Técnica Complementaria-AEM 1 Ascensores"

09 | 07 | 24
| Marca Feliu

L'any 2015 inauguràvem el nostre blog amb el següent text: com evitar avaries a l'ascensor. Seguidament,  vàrem explicar com rescatar-hi persones tancades. El legislador ha retornat la seguretat dins de la cabina de l'ascensor a les portades mitjançant l'aprovació de dues normes: 

 1. El Reial Decret 355/2024 en vigor des del proppassat 2 d'abril.
 2. La Instrucció Tècnica Complementària-*AEM "Ascensors" 1 en vigor des de l'u de juliol de 2024.

Segons la Federació Empresarial Espanyola d'Ascensors (FEEDA), aplicar la Instrucció Tècnica Complementària-AEM "Ascensors" (d'ara endavant ITC-AEM1 "Ascensors") reduirà els accidents en un impressionant 93%. 

 

Primera Part: L'ascensor a Espanya: Estat de la qüestió 
 

1.1 Quina peculiaritat del parc d'habitatge espanyol va fer inevitable la massiva instal·lació d'ascensors en l'últim terç del segle XX?
 

Quan el 15 de desembre de 1877 es va instal·lar el primer ascensor a Espanya ningú imaginava que el 2024 l'Estat espanyol ocuparia la primera posició mundial d'ascensors instal·lats per cada 1000 habitants -amb 20-. El desencadenant d'aquesta realitat fou l'elevat percentatge de població amb el seu domicili emplaçat a alts edificis d'habitatges.

 
1.2 Quants ascensors hi ha a Espanya amb les últimes dades d'abril de 2024?
 

1,1 milions. A ells cal sumar 17.000 unitats rodants i escales mecániques1

1: Dades procedents de Cicconstrucción

 
1.3 Són accessibles tots els edificis?

 

En absolut. Hem d'aconseguir-ho! Advertit això, més del 65% dels edificis d'habitatges ja compten amb ascensor.

 

Segona Part: Àmbit territorial d'aplicació i repercussions de la Instrucció Tècnica Complementària-AEM "Ascensors" 1
 

 2.1 Quin és l'àmbit territorial d'aplicació la normativa "ITC-AEM1 "Ascensors"? 
 

Tota Espanya.

 

2.2. La "ITC-AEM1 "Ascensors" m'afecta personalment i a la meva comunitat de propietaris? Té cap cost?
 

T'afecta totalment i té cost. El legislador obligarà les comunitats de propietaris a fer les millores de seguretat a l'ascensor que determini el tècnic homologat.

 
2.3 Quin percentatge dels ascensors hauran de renovar-se?
 

El 75%.

 

2.4 Es pot aventurar de manera fiable el cost aproximat de tenir ascensors més segurs?
 

No, fiable no. Hem triat dos exemples procedents d'Internet que il·lustren que poc orientatives són les estimacions:

 • La Vanguardia xifra el cost entre 800 i 30.000 €.
 • El Huffpost el situa entre 500 i 40.000 €.
   

2.4.1 Quins tres factors fan tan erràtica l'estimació de costos?

 • La quantitat de millores possibles a aplicar és enorme.

 

 • El grau d'aquestes pot ser molt ampli: Des d'una substancial en el cas dels ascensors antics -amb malla de ferro com el de la primera foto que il·lustra aquest article- fins a una relativament poc important per a un ascensor recentment renovat. 

     

 •  Per complicar encara més una possible estimació ningú -ni tan sols el tècnic homologat- coneix, amb antelació a la inspecció, què cal millorar en cada cas concret.

 

3. Tercera part: Les set principals millores de la norma ITC-AEM 1 Ascensors i els seus avantatges 
 

 1. Correcció de l'anivellament de la cabina: En cas d'accident ha de fer-se en un termini màxim de sis mesos (el termini de mig any també s'aplica quan es tracti de canviar el grup tractor). Quan parlem d'ascensors existents, el termini previst per a aquesta mateixa modificació es duplicarà fins a l'any.

Avantatges:

a) Impedeix patir una inoportuna ensopegada.

b) Permet que les persones que van en cadira de rodes accedeixin a la comunitat de propietaris.

 

     2. Protecció de tancament de portes automàtiques: Ha de fer-se abans dels 6 mesos en cas d'accident i, en un any si aquest canvi és prescrit pel tècnic homologat. Com a resultat tots els ascensors hauran d'incorporar una cortina fotoelèctrica com a dispositiu de protecció, que cobreixi l'obertura des d'almenys 25 mm i fins a 1.600 mm sobre la "pisadera" de cabina.

Avantatges:

a) Impedeix sofrir cops dolorosos.

 

    3. Protecció contra moviments incontrolats de la cabina: Cal impedir-ho més enllà de la planta. Aquesta instal·lació ha de fer-se en el moment en el qual s'efectuï la substitució simultània del grup tractor i maniobra.

Avantatges:

a) Reforça la seguretat dins la cabina.

 

   4. Comunicació bidireccional en cabina: En un any la normativa obliga a connectar l'elevador a un centre de rescat .

Avantatges:

a) Acaba amb un dels terrors més universals.

 

   5. Ascensors accessibles a persones amb diversitat funcional: En un any ha de realitzar-se la instal·lació l'ascensor ha de ser accessible a persones amb discapacitat física. En aquest enllaç de Prevent qui signa aquest article aprofundeix sobre com ha d'adaptar-se la comunitat de propietaris.

 

   6. Substitució de guies: Els ascensors existents no han de tenir guies de cabina i/o contrapès que incorporin: paracaigudes, de tipus cilíndrica, o de fusta2.

 

 7. Dispositius de control de càrrega i contrapès: Aquesta instal·lació ha de realitzar-se en dos terminis diferents depenent de l'antiguitat de l'ascensor.

a) Ascensors de més de cinquanta anys: en tres anys

b) Ascensors de menys de cinquanta anys: en cinc anys

De la mateixa manera, s'ha d'assegurar que el contrapès sigui inspeccionable durant tot el seu recorregut.

 

Avantatges comuns dels dos últims punts:

a) Modernitzen les estructures de l'ascensor. 

b) Milloren l'equilibri de la cabina.

En definitiva, aquesta normativa com en el seu moment la d'instal·lar extintors en els edificis construïts a partir de 1996, persegueix reforçar la seguretat. El 2024, ningú discuteix el decisiu impacte d'aquesta norma davant el foc. 

A Finques Feliu, hem enriquit la informació anterior -procedent de FEEDA- aprofundit en els beneficis de cada punt.

2: La norma sobre guies té una excepció aquells edificis catalogats com a patrimoni històric artístic. Com vam veure l'any 2019 els edificis catalogats tampoc estan obligats a posseir certificat energètic

 
Quarta part: Incidència dels accidents en ascensor i periodicitat de la inspecció que ha d'evitar-los
 

4.1 Quants accidents d'ascensor hi ha a Espanya?
 

Cal mentalitzar-se: un accident ja és massa. Dit això, les xifres de FEEDA per a 2016 -les últimes disponibles- parlen de 372 accidents només 5 d'ells greus. No obstant això, la dada rellevant i, que està darrere de la norma, és que el 40% dels sinistres es deu al mal ús de l'ascensor

 
4.2. Cada quants anys ha de passar el nostre ascensor la inspecció tècnica obligatòria?
 

Cada quatre anys. Cal tenir en compte que parlem d'edificis residencials -com el de la teva comunitat de propietaris-. A aquest enllaç de 2019 es responen més preguntes freqüents sobre ascensors.

 

 
Cinquena Part: Conseqüències d'incomplir la normativa ITC-AEM 1 "ascensors"
 

5.1 Quin és el Règim Sancionador previst a la norma?
 

 •  Deficiències lleus: 60.000 euros

 

 • Deficiències greus o molt greus: Entre 6 i 10 milions
   

5.2 Poden clausurar l'ascensor de la comunitat de propietaris?

 

Per descomptat, en cas que la comunitat no faci les millores prescrites.

 

5.3 Per què les sancions són tan elevades i s'amenaça amb la clausura de l'ascensor?
 

Per a dissuadir d'incórrer en "dol". És a dir que deliberadament la comunitat no vulgui fer les millores indicades

 

Amb aquest article la teva comunitat de propietaris té el camí marcat feia l'ascensor més segur i, per tant, més revalorat. Finques Feliu sempre juga a favor teu.