Una comunitat amb extintors és molt més segura: et guiem cap a ella

17 | 10 | 23
| Sector immobiliari

Amb idependència de l'any de construcció de l'edifici on vius, t'aconsellem proposar la instal·lació d'extintors repartits per tota la comunitat. Cal fer-ho a la Junta de propietaris i aconseguir la majoria de vots afirmatius que estableix la Llei de Propietat Horitzontal.

 

Primera part: Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (més conegut com a RIPCI) la normativa en vigor per instal·lar, revisar i conservar els extintors a punt per fer-los servir


L'any 2023 el Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis de 2017 és el document bàsic de protecció contra incendis vigent (d'ara endavant anomenarem aquest reglament RIPCI).

 

1.1. Què estableix el RIPCI?

 

El RIPCI indica tot el referent a la instal·lació d'extintors a comunitats de propietaris.

 

a) Normativa sobre la instal·lació d'extintors

 

Norma Bàsica d'Edificació de 1996, estableix que:

1.1.1. Tots els edificis construïts o rehabilitats a partir d'aquell any estan obligats a comptar amb extintors en les zones comunes.

1.1.2 Queden exemptes de tenir extintors les construccions anteriors a l'any 1996. 

b)  Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis de 2017.

El Reial Decret 513/2017 de 22 de maig el recull sencer.

Especifica qüestions tècniques com ara:

 

1.1.3. Els dispositius han d'estar situats en llocs visibles, accessibles i, preferiblement, a prop de les sortides d'emergència:

L'important dels extintors és que funcionin i que se situïn enganxats a llocs on hi hagi una elevada probabilitat que s'origini un incendi.

Pensem en: comptadors elèctrics. Consulta aquest enllaç i descobrim com revisar la instal·lació elèctrica sencera, tancs de combustible, cuines, els aparells d'aire condicionat al terrat. Responem aquí els dubtes sobre la instal·lació d'aire condicionat.

1.1.4. Han de col·locar-se en suports que els fixin verticalment: 

Estant la part més alta del dispositiu entre 80 i 120 centímetres sobre el sòl. La seva distribució per tot l'edifici ha de fer-se de tal forma que estiguin, com a molt, a 15 metres de distància respecte a l'hipotètic punt d'incendi.

1.1.5.  Revisions trimestrals obligatòries: 

El reglament preveu que les revisions trimestrals les realitzi l’empresa de manteniment d’extintors (extintors, B.I.E. detectors de fum, etc.). Es requereix fer una inspecció visual que permeti determinar l’estat de l’extintor cal comprovar que:

- La pressió de l'extintor és l'adequada

- L'estat del precinte per constatar que no hi ha hagut cap modificació que condicioni l'operativitat del dispositiu.

Dit això, també les pot dur a terme la Propietat de la instal·lació, havent de documentar la referida revisió. Aquest document s'ha de signar i custodiar durant cinc anys.

 

1.1.6. Cal que una empresa homologada dugui a terme una revisió anual obligatòria del dispositiu:

En ella un tècnic homologat comprova:

- La càrrega

- La pressió

- El pes

- Controla possibles pèrdues

L'estat de:

- Manetes

- Passador

- Manòmetre

- Boca 

- Mànega 

- Inequívoca visió dels senyals d'ús

A més de totes les comprovacions anteriors, sempre sota l'estricte criteri de l'empresa homologada, es pot desmuntar l'extintor per netejar-ne la vàlvula: ho repetim és perillós ho ha de fer un professional homologat en aquest enllaç tens un vídeo que ho explica.

Font: Sergio Santiago 

 

Segona part: Quin és el principal perill d'un incendi per a la vida? Consells d'autoprotecció

 

2.1. En un incendi hi ha foc i fum. Què mata més la cremada del foc o la inhalació de fum i altres gasos?

 

La inhalació del fum i altres gasos.  Les paraules "incendi" i "foc" són sinònims, per tant, morir cremats és l'amenaça que tothom tem. No obstant això, el 70% de les persones mortes ho són per asfíxia.

 

2.2. Com evitar inhalar fum i gasos? 

 

Per protegir-se del fum tanca portes i finestres fent estanca l'habitació on et refugies. En aquest enllaç accediràs a un vídeo de la Generalitat que ho explica.

 En cas que el fum penetri utilitza tovalloles mullades per no asfixiar-te. L'incendi és fora del nostre pis? No en surtis.

 

2.3. Com actuar davant un incendi consumat?

 

Clica aquí per accedir al nostre post de 2016 i obtindràs vint-i-dos consells per prevenir i actuar davant un foc desfermat.

 

Tercera part: breu història de la protecció contra el foc

 

1835-1979: De la primera assegurança contra incendis fins al primer reglament de protecció 

 

- 30 d'abril de 1835:  neix a Barcelona la primera assegurança privada contra incendis d'Espanya. Per cert, a Finques Feliu t'aconsellem contractar-ne una .

- 1835-1935: tot i la brillantor del Modernisme català, la mala edificació era la regla per a la immensa majoria de la població. 

1936-73: la destrucció causada per la guerra civil, arrassà una part molt important del parc immobiliari. Les respostes del Règim Franquista a aquesta destrucció en conjunt van ser un fracàs.

A la postguerra, en un país sense divises i autàrquic, no es va fer res. Passat aquest període continuava la inèrcia de l'autoconstrucció - perillosa, insalubre, desordenada i massiva- però, per primer cop, des de 1939, es va dur a terme una certa construcció pública... del tot insuficient.

- 1974-79: La "norma tecnològica d'edificacions"  

L'any 1974 s'aprova la "norma tecnològica d'edificacions". Es tracta de la primera normativa que obliga a protegir, des de la seva construcció, els edificis contra el foc. En un lustre des de la seva aprovació van cremar l'Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío de Sevilla el 22 de novembre de 1977 i l'Hotel Corona de Aragón el 12 de juliol de 1979

La lliçó dels dos incendis pel legislador fou inapel·lable: era imperatiu actualitzar periòdicament les normes bàsiques de construcció i, per sobre d'això, posar l'evacuació d'edificis al centre de la lluita contra els incendis -la norma de 1974 ni en parlava-.

 

- 1981-96: La consolidació de les Normes Bàsiques de Construcció  

 

El 10 d'abril el 1981 es convalidà la Norma Bàsica de Construcció (NBC-CPI-81) que preveia futures actualitzacions. Entre totes destaca el reglament NBE-CPI/96. En primer lloc, perquè és la primera que segueix plenament els criteris de la Unió Europea. En segon lloc, aquesta norma, com s'ha comentat més a dalt, fa obligatori tenir extintors a les zones comunes de la comunitat de propietaris.

 

- 1996-23: Què ha suposat tenir una successió de normes amb estàndards de construcció i seguretat exigents?

Han passat vint-i-set anys de la primera norma homologable als paràmetres internacionals. És temps suficient per veure'n els resultats. Ras i curt: Espanya amb 3,5 morts per milió d'habitants -segons dades de 2019 de Mapfre- era un dels quatre Estats de la Unió Europea amb menys defuncions per fum o foc.

No és la mateixa situació que 1973: avui l'Administració entén com una prioritat revisar els extintors ja col·locats i hi ha tot un sector d'empreses privades d'instal·lació dels mateixos disposada a fer-ho.

L'autocomplaença, però no és una opció. Encara els extintors no són accessibles econòmicament a tots els barris i la conscienciació del benefici d'instal·lar extintors és millorable. 

Esperem que t'hagi estat útil l'article.