Pla d'habitatge 2022-25: un estudi útil

19 | 09 | 23
| Sector immobiliari

Introducció: Perquè cal un pla de rehabilitació d'habitatge 2022-25  

En primer lloc, ho demana la Unió Europea per tal que el sector immobiliari aconsegueixi els objectius de lluita contra l'escalfament global. En segon lloc, a Espanya la majoria de productes immobiliaris es van aixecar entre la postguerra i el 1980, per tant, la rehabilitació té encara més sentit que en altres Estats.

 

Aquesta antiguitat del parc immobiliari implica dues coses:

 

1. Tenir encara massa habitatges amb patologies constructives evitables i materials tòxics per a la salut.

 

Pel que fa a les patologies constructives Finques Feliu explicà l'any 2021 com tractar l'aluminosi. Quan parlem de preservar la salut cal esmentar una data molt recent: el 21 de març de 2023- la Generalitat aprovà el pla per retirar definitivament tot l'amiant de Catalunya. *   

 

2. Tenir pisos poc eficients des del punt de l'aïllament tèrmic. En definitiva menys confortables

 

*Nota: el punt 1 no s'afronta al pla d'habitatge 2022-25, però, des de Finques Feliu, defensem que l'Administració municipal i la Generalitat han de vetllar per aconseguir que tots els edificis compleixin uns estàndards bàsics per no fer perillar la vida de ningú visqui on visqui. 

Per cert, nosaltres, on administrem, prediquem amb l'exemple. Així, el nostre servei de Facility Management supervisa l'estat dels edificis, realitza un informe del seu estat i, si cal, proposa actuacions per anticipar-se o actuar immediatament contra problemes de la comunitat de propietaris on visquis.

 

Analitzem el pla immobiliari 2022-25 amb preguntes i respostes

Superats els comicis del 23 de juliol, ens concentrem en informar-te del pla d'habitatge 2022-25 encaminat a la rehabilitació d'habitatges que se centra en l'eficiència energètica. 

1. Quines són les actuacions que el pla d'Habitatge 2022-25 considera com rehabilitacions de l'habitatge?

 

a) Reparacions estructurals: sostre, murs, fonaments o instal·lacions pels subministraments

b) Millores d'eficiència: aïllament tèrmic, finestres amb doble vidre, sistemes de refrigeració eficients

c) Adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda: rampes, barres de recolzament o salva-escales

 

2. Quines persones -jurídiques i físiques- són beneficiàries del pla?

 

- Les comunitats de propietaris (no tenen personalitat jurídica)

- Les cooperatives (tenen personalitat jurídica)

- Els propietaris de forma agrupada

- Les empreses constructores arrendatàries o concessionàries d'edificis

- Empreses de serveis energètics


3. Quins són els requisits per tal que un edifici pugui ser rehabilitat dins el pla 2022-25?

 

a) Estar construïts abans de 1996

b) El 50% dels habitatges, dels edificis que siguin rehabilitats, han de ser d'ús habitual

 

4. Quins requisits ha de complir una rehabilitació que financi el pla?

 

Tres:

a) Reduir en un 7% el consum energètic: aquest percentatge coincideix amb el consum que suposa incrementar un grau la dutxa o abaixar un l'aire condicionat 

b) Abaixar en un 30% el consum d'energia primària no renovable: per "energia primària no renovable" entenem aquella procedent de gas, carbó o petroli.

c) Renovació d'elements de la façana: per exemple, la renovació de les finestres per perdre calor durant l'estiu o, per contra, aïllar-se del fred a l'hivern. En definitiva es tracta d'estalviar diners i emissions de gasos contaminants  

 

5. Hi tinc interès. Com puc optar a aquestes ajudes? 

 

L'òrgan competent on s'han de demanar les ajudes és l'Institut Català del Sòl (INCASOL) les competències d'habitatge són en mans de la Generalitat de Catalunya.

Per tal que la sol·licitud sigui ajustada a dret cal presentar tres documents:

a) El que especifica la cessió o concessió del sòl on es localitza l'edifici

b) La llicència d'obra de l'edifici

c) Certificat d'obres

 

6. Quantitats de les ajudes que es poden rebre    

Hi ha moltes circumstàncies diferents susceptibles de rebre ajuda pública, llegeix amb cura, des de Finques Feliu t'ajudem a desxifrar-les totes.

 

a) Per Persones físiques:

 

6.1. Algú que ingressa menys de 1.800€ mensuals. Això equival a tres vegades l'Indicador Públic D'efectes de Renda Múltiples (IPREM), -per 2023 aquest és de 600€/mensuals-. Un cop presentada i validada la corresponent documentació, el ciutadà té dret a que se li sufragui entre  un mínim del 40% de la rehabilitació projectada fins a un màxim del 75% d'aquesta.

 

6.2.  12.000€ Amb caràcter general 

 

6.3. 10.000€ Per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%

 

6.4. 10.000€ Per persones amb discapacitat igual o superior al 33% o que només cobrin 2,5 vegades l'iprem o tinguin 2 menors o discapacitats a càrrec

 

6.5. L'ajuda es pot incrementar un 25% per menors de trenta-cinc anys en pobles de menys de 5.000 habitants        

 

Per persones físiques o jurídiques que ostentin la propietat de:

 

6.6. Locals a 80 € per m2 per aquest tipus de producte immobiliari, o habitatges i llavors és té dret a fins a 8.000 € 

 

6.7. 1.000€ Per Bèns d'Interès Cultural

 

7. Visc a Catalunya: vull informació oficial sobre ajudes d'habitatge. A quins telèfons truco? 

Per parlar amb Habitatge de la Generalitat que, com hem dit és la competent, hi ha 2 telèfons gratuïts: 932-142-124 i 934-860-098 

Per orientacions generals sobre les directrius del pla el Ministerio de Transportes Movilidad y agenda urbana:  915977374 o 915977327

 

Per fer aquest article ens hem basat en @idealista.

 

Esperem que puguis descobrir quina és l'ajuda més adient per tu.

  

 

.