Com tramitar els Next Generation per la Comunitat de Propietaris?

20 | 06 | 23
| Marca Feliu

Des de Finques Feliu i Trarq studio t'expliquem com accedir als fons Next Generation (d’ara endavant NG) a les comunitats de propietaris (d’ara endavant CP).


1. Què són els Fons Next Generation? Representen una quantitat important de diners o una de simbòlica? Quants diners rebrà Espanya?
 

Els NG, de la Unió Europea (d'ara endavant UE) van ser aprovats el 2020, pel període 2021-27,  no són gens simbòlics.
Parlem de 750.000 milions d'euros , posem-ho en perspectiva, aquesta quantitat equival a:

a) Un 6,54% del PIB de la UE aquell 2020
b) Cinc vegades i mitja el pla Marshall al canvi

D'aquesta quantitat Espanya haurà rebut 140.000 milions l'any 2027.

 

2. M'ajuden d'alguna manera els NG? 


I tant: milloren la qualitat de vida i, a més, apugen el valor de la CP i paral·lelament el del nostre immoble. 

Els NG van destinats a transformar el parc immobiliari:


- Augmentant l'eficiència energètica en el conjunt d'aquest
- Millorant l'aïllament tèrmic als habitatges 
- Aconseguint, en conseqüència, una rellevant reducció de la despesa de calefacció o aire condicionat
Actualment, el 80% dels edificis a Espanya no són eficients, per tant, els NG són una gran oportunitat.

 

3. És fàcil obtenir les subvencions NG?


No ho és gens, de fet, arriben a pocs dels beneficiaris potencials. Per aquest motiu a les anteriors preguntes hem utilitzat el condicional a l'hora de parlar del seu impacte.


D'una banda, com és esperable, s’ha de presentar molta documentació. De l'altra, completar tota la burocràcia no garanteix l'obtenció de la subvenció.
Els condicionants de la base de la convocatòria redueixen les opcions per motius lligats a característiques particulars que tenen uns edificis però, no uns altres.

Com ara que:

- Entre mitgeres no hi hagi tanta superfície de façana com es podria pensar en un principi. Per tant, la millora d'eficiència aconseguible cau.
- Els edificis a rehabilitar estiguin catalogats i, en conseqüència,  no sigui possible fer-hi les millores atès que es prioritza la protecció dels seus materials originals.
Són dos motius molt específics. Triarq Studio ens assegura però que la casuística de casos, que fan inaplicable els NG és gran.

 

4. Aquesta ajuda es pot aplicar tant a habitatge com a edificis sencers?

 

Efectivament, es pot rebre només per un sol habitatge o per a tot l'edifici de la CP.


En aquest article prioritzem l’aplicació a edificis sencers perquè presenta tres avantatges clars:


a)    És molt més pràctic simplement perquè augmenten molt les possibilitats d'aconseguir la subvenció quan aquesta va destinada a una CP sencera.

 

b)     Té molt més sentit des de tres punts de vista -econòmic, de confort i mediambiental- apostar per millorar d'un sol cop la CP on resideixes.


c)    La dimensió col·lectiva d'una CP fa desitjable fer partícips a tots els propietaris d'una subvenció. Com hem avançat a la segona pregunta una millora els NG  augmenten el valor del seu habitatge individual.

 

5. Quina és la seqüència correcta per aplicar els NG als edificis sense sobresalts?

 

Primer de tot, recordem que la nostra CP ha d'haver superat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) i tenir el Certificat d'Eficiència Energètica (d'ara endavant CEE) en vigor.

a) Dur a terme l’estudi tècnic de l'edifici


. Les primeres dades que guiaran a l'arquitecte tècnic sorgeixen de la ITE i del CEE.

b)  Estudiar empíricament com millorar l’eficiència energètica


Llavors, farem el llibre de l'Edifici i una proposta de CEE, per tal que ens aprovin el projecte i, per tant, donin la subvenció NG. 

 

c) En cas de rebre l'ajuda, s’executa l’obra i es genera el CEE definitiu.

 

5.1 Quins percentatges de millora de l'eficiència energètica no comporten subvenció? Passat aquest mínim, a quin percentatge del total de l'obra equivalen els NG en cada cas?
 

Amb percentatges inferiors el 30% de la millora de l'eficiència energètica  no obtindrem l'ajuda.

En canvi, sí que podrem presentar la sol·licitud dels NG en tres casos:


- Quan la millora de l'eficiència energètica estigui entre el 30 i el 45%: obtindrem una subvenció del 40% sobre l'import total de l'obra

- Quan es verifiqui entre el 45 i el 60% de millora de l'eficiència energètica: significarà una subvenció del 65% sobre l'import total de l'actuació

- Quan es verifiqui més del 60% de millora de l'eficiència energètica: comportarà una subvenció del 80% sobre l'import total de la millora a l'edifici de la CP

 

6. Cas pràctic: Carrer Anglí


Tenim un edifici al carrer Anglí ideal per l’estudi de l’obtenció de les ajudes NG perquè satisfà molts dels seus requisits i estem podent millorar-ne per eficiència energètica:


- Quatre façanes totes molt senzilles, és un edifici aïllat


- Coberta plana amb molts metres quadrats de superfície

- Fusteria d’origen.

- Possibilitat d’instal·lar plaques solars.

Acabar el nostre article el bon gust de boca que deixa un cas exitós sempre és agraït. A Finques Feliu i Triarq Studio estem preparats per ajudar-te a aconseguir els NG. Som-hi paga la pena anar a totes: ajudes d'aquesta enorme proporció no es repetiran a mitjà termini.